Pràctica en la classe de biologia humana


 

     Recentment varem realitzar a classe de biologia humana amb l'ajuda d'un estudiant del CAP que és un investigador de l'àrea de tecnologia dels aliments, una pràctica que ens va servir per a saber el nombre de microorganismes existents en una mostra inicial , en aquest cas era un tros de massa panària amb llevat (Saccharomice cerevisiae).

[@more@]

     Els materials que empraren foren els seügents:

     1- Pipeta calibrada

     2- Serum fisiològic NaCl al 9%

     3-Massa panària amb llevats

     4-Tubs d'assaig   

     5-Probeta calibrada

     6-Cotó en pèl

     7-Etanol

     8-Got de precipitats

     9- Triangle de vidre

     10-Sobres estèrils

     11-Cullera de metall. 

     12-Puntes recambiables.

     13-Plaques Petri.

 

Eúls nmeros de les fotos fan referència als materials que hi apareixen 

 

1.

2.

3.

7 8 i 9

  12.

 

 

 

     El procés que seguirem per fer la nostra pràctica, es poden reduir en els seügents passos:

     1) Agafarem la massa panària i la ficarem en un sobre de plàstic estèril, on hi afegirem 90ml de serum fisiològic (NaCl al 9%) mesurats previament amb una probeta.

 

 

 

 

 

 

 

 

     2) Amb els dits varem homogenitzar la dilució del llevat amb el NaCl 9% que teniem al sobre

 

     3) Omplirem un tub d'assaig amb 9ml del serum fisiològic. El tub estava tapat amb un tap de cotó en pèl, que varem destapar per a afegir el serum i després el tornarem a tapar el més ràpidament possible per a evitar contaminacions d'agents externs.

 

     4) Agafarem 7 tubs d'assaig més, i seguint el mateix procediment,  els omplirem també amb 9ml de sèrum, i els numerarem amb un rotulador permanent.

     5)Una vegada el varem homogenitzar, amb una pipeta calibrada agafarem 1ml d'aquesta dilució, i l'abocarem a un tub d'assaig que contenia els 9 ml de serum que li haviem afegit adés. En acabar d'utilitzar la pipeta per a agafar 1ml de dilució, abocarem la seua punta al fem i posarem una nova per a mantindre les condicions d'esterilitat i no contaminar la próxima mostra que agafasem amb microorganismes de l'anterior. 

 

 

      6) Repetirem aquest procediment 7 vegades, agafant sempre 1ml de la dilució que varem fer anteriorment i ficant-lo en un tub d'assaig amb els 9ml de serum, seguint l'ordre numèric que varem establir als tubs.

 

      7) Amb açò obtinguerem 7 tubs que contenien cadasqun una dilució de llevat i serum deu vegades inferior que la del tub del que provenien. La segona dilució tenia una décima part de la primera, la tercera una décima part de la segona, que, al seu torn era centésima part de la primera, i així succesivament.

     8) Agafarem 7 plaques petri amb un medi de cultiu i les numerarem també de l'1 al 7.

     9) Una vegada teniem plens els 7 tubs, els agitarem per a homogenitzar la dissolució, i altra vegada, agafarem la pipeta calibrada per a agafar 1ml de cadasqun i ficar-lo en la seua placa corresponent (el contingut del tub 1 en la placa 1, el del tub 2 en la placa 2, etc.).

 

    10) Entre mostra i mostra que agafaven, llançàvem, com s'ha dit adés, la punta de la pipeta que haviem utilitzat.

    11) Una vegada haviem ficat el ml de dilució a la placa, lla distribuíem per tota la placa amb el triangle de vidre. Aquest triàngle es trobava en un recipient amb etanol, i per a utilitzar-lo, el trèiem i el flameaven per a esterilitzar-lo; però després de pasar-lo per la flama, haviem de esperar a que es refredara per a no danyar als microorganismes de la placa per abrasió.

 

<>  

 

    12) Després d'haver seguit aquest procés per a totes les les plaques, les varem deixar aillades al laboratori i varem esperar tres dies per a que proliferaren els microorganismes

   13)  Tres dies després, varem agafar-les i varem comptar les colònies que hi havia en cada placa marcant-les amb un retulador; pero vam eliminar les primeres plaques, ja que, per la gran quantitat de colònies que n'hi havia era difícil el seu càlcul.


        Després d'aquesta pràctica procedirem a evaluar els resultats, i arribarem a les seuents conclusions:

 

        El resultat del recompte fou el seuent:  

        PLACA 5: 1050 colònies

        PLACA 6: 148 colònies

        PLACA 7: 15 colònies


    Sabent que cada microorganisme dóna lloc a una colònia, recomptant les colònies obtinguerem el nombre de microorganismes de llevat inicials presents a la masa panària.

       El procés de dilucions consecutives ens va ajudar a comptar més ràpidament els llevats, ja que era imposible comptar els microorganismes presents a les primeres dilucions degut al seu elevat nombre; amb la qual cosa, comptarem els de dilucions posteriors i les multiplicarem per 10 elevat al número de la dilució + 1 (ja que la primera dilució fou la del sobre esterilitzat, en la que barrejarem el llevat de la mesa panària en 90ml de sèrum, i que seria la dilució 10-1)  per a que ens donara el nombre de microorganismes present a la mosta inicial de masa panària. Aleshores:

      

        PLACA 5: 1050×10^6 1050000000       individus

        PLACA 6: 148×10^7  1480000000   individus

        PLACA 7  25×10^8    1500000000 individus

 

      Amb açò, poguerem concluir que els microorganismes presents a la dilució inicial serien més o menys la mitjana dels tres valors anteriors:

 

      (1050000000+1480000000+1500000000)/2= 2515000000= 2,515×10^9

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Pràctica de biologia humana

     La practica que varem realitzar a clase de biologia humana amb l'ajuda d'un estudiant de 5é curs de biologia, ens va servir per a saber el nombre de microorganismes existents en una mostra inicial que , en aquest cas era un tros de masa panaria amb llevats (Saccharomice cerevisiae).

[@more@]

     Els materials que empraren foren els seuents:

     1- Pipeta calibrada

     2- Serum fisiològic NaCl al 9%

     3-Masa panària amb llevats

     4-Tubs d'assaig   

     5-Probeta calibrada

     6-Cotó en pèl

     7-Etanol

     8-Got de precipitats

     9- Triangle de vidre

     10-Sobres estèrils

     11-Cullera de metall. 

     12-Puntes recambiables.

     13-Plaques Petri.

 

1.

2.

3.

7 8 i 9

  12.

 

 

       El procés que seguirem per a fer la nostra practica, es pot reduir en els seuents passos:

     1)Agafarem la masa panària i la ficarem en un sobre estèril, on afegirem 90ml de serum fisiològic (NaCl al 9%) mesurats previament amb una probeta.

     2)Amb els dits varem homogenitzar la dissolució del llevat amb el NaCl 9% que teniem al sobre

     3)Omplirem un tub d'assaig amb 9ml del serum fisiològic. El tub estaba tapat amb un tap de cotó en pèl, que varem destapar per a afegir el serum i després el tornarem a tapar el més ràpidament possible per a evitar contaminacions d'agents externs.

     4) Agafarem 7 tubs d'assaig més, i seguint el mateix procediment,  els omplirem també amb 9ml de sèrum, i els numerarem amb un rotulador permanent.

     5)Una vegada el varem homogenitzar, amb una pipeta calibrada agafarem 1ml d'aquesta dissolució, i l'abocarem a un tub d'assaig que contenia els 9 ml de serum que li haviem afegit adés. En acabar d'utilitzar la pipeta per a agafar 1ml de disolució, abocarem la seua punta al fem i posarem una nova per a mantindre les condicions d'esterilitat i no contaminar la próxima mostra que agafem amb microorganismes de l'anterior. 

      6) Repetirem aquest procediment 7 vegades, agafant sempre 1ml de la dilució que varem fer anteriorment i ficant-lo en un tub d'assaig amb els 9ml de serum, seguint l'ordre numèric que varem establir als tubs.

      7) Amb açò obtinguerem 7 tubs que contenien cadasqun una dilució de llevat i serum deu vgades inferior que la del tub que provenien. La segona dilució tenia una décima part de la primera, la tercera una décima part de la segona, que, al seu torn era centésima part de la primera, i així succesivament.

     8) Agafarem 7 plaques petri amb un medi de cultiu i les numerarem també de l'1 al 7.

     9) Una vegada teniem plens els 7 tubs, els agitarem per a homogenitzar la dissolució, i altra vegada, agafarem la pipeta calibrada per a agafar 1ml de cadasqun i ficar-lo en la seua placa corresponent (el tub 1 en la placa 1, el tub 2 en la placa 2, etc.).

    10) Entre mostra i mostra que agafaven,tiraven, com s'ha dit adés, la punta de la pipeta que haviem utilitzat.

    11) Una vegada haviem ficat el ml de dilució a la placa,l'homogenitzavem per tota aquesta amb el triangle de vidre. Aquest triàngle es trobava en un recipient amb etanol, i per a utilitzar-lo, el trèiem i el flameaven per a esterilitzar-lo; però després de pasar-lo per la flama, haviem de esperar a que es refredara per a no danyar als microorganismes de la placa.

    12) Després d'haver seguit aquest procés per a totes les les plaques, les varem deixar aillades al laboratori i varem esperar tres dies per a que proliferaren els microorganismes

 

 

    13)  Tres dies després, varem agafar-les i varem contar les colonies que hi havia en cada placa marcant-les amb

un rotulador; pero vam eliminar les dos primeres plaques ja que per la gran quantitat de colonies que hi havia era dificil el seu compte.

 

  

 

        Després d'aquesta practica procedirem a evaluar els resultats, i arribarem a les seuents conclusions:

 

        El resultat del recompte fou el seuent:  

 

        PLACA 5: 1050

        PLACA 6: 148

        PLACA 7: 15

 

 

       Sabent que cada microorganisme dona lloc a una colònia, recomptant les colònies obtinguerem el nombre de microorganismes de llevat inicials presents a la masa panària.

       El procés de dilucions consecutives ens va ajudar a contar més ràpidament els llevats, ja que era imposible comptar els microorganismes presents a les primeres disolucions degut al seu elevat nombre; amb la qual cosa, comptarem els de disolucions posteriors i els multiplicarem per 10 elevat al número de la dilució 1 (ja que la primera dilució fou la del sobre esterilitzat, en la que barrejarem el llevat de la mesa panària en 90ml de sèrum, i que seria la dilució 10^1)  per a que ens donara el nombre de microorganismes presents a la primera dilució. Aleshores:

      

        PLACA 5: 1050×10^6 1050000000      

        PLACA 6: 148×10^7  1480000000

        PLACA 7  25×10^8    1500000000

 

      Amb açò, poguerem concluir que els microorganismes presents a la dilució inicial serien més o menys la mitjana dels tres valors anteriors:

 

      (1050000000 1480000000 1500000000)/2= 2515000000= 2,515×10^9

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Pràctica de biologia humana

     La practica que varem realitzar a clase de biologia humana amb l'ajuda d'un estudiant de 5é curs de biologia, ens va servir per a saber el nombre de microorganismes existents en una mostra inicial que , en aquest cas era un tros de masa panaria amb llevats (Saccharomice cerevisiae).

[@more@]

     Els materials que empraren foren els seuents:

     1- Pipeta calibrada

     2- Serum fisiològic NaCl al 9%

     3-Masa panària amb llevats

     4-Tubs d'assaig   

     5-Probeta calibrada

     6-Cotó en pèl

     7-Etanol

     8-Got de precipitats

     9- Triangle de vidre

     10-Sobres estèrils

     11-Cullera de metall. 

     12-Puntes recambiables.

     13-Plaques Petri.

 

1.

2.

3.

7 8 i 9

  12.

 

 

       El procés que seguirem per a fer la nostra practica, es pot reduir en els seuents passos:

     1)Agafarem la masa panària i la ficarem en un sobre estèril, on afegirem 90ml de serum fisiològic (NaCl al 9%) mesurats previament amb una probeta.

     2)Amb els dits varem homogenitzar la dissolució del llevat amb el NaCl 9% que teniem al sobre

     3)Omplirem un tub d'assaig amb 9ml del serum fisiològic. El tub estaba tapat amb un tap de cotó en pèl, que varem destapar per a afegir el serum i després el tornarem a tapar el més ràpidament possible per a evitar contaminacions d'agents externs.

     4) Agafarem 7 tubs d'assaig més, i seguint el mateix procediment,  els omplirem també amb 9ml de sèrum, i els numerarem amb un rotulador permanent.

     5)Una vegada el varem homogenitzar, amb una pipeta calibrada agafarem 1ml d'aquesta dissolució, i l'abocarem a un tub d'assaig que contenia els 9 ml de serum que li haviem afegit adés. En acabar d'utilitzar la pipeta per a agafar 1ml de disolució, abocarem la seua punta al fem i posarem una nova per a mantindre les condicions d'esterilitat i no contaminar la próxima mostra que agafem amb microorganismes de l'anterior. 

      6) Repetirem aquest procediment 7 vegades, agafant sempre 1ml de la dilució que varem fer anteriorment i ficant-lo en un tub d'assaig amb els 9ml de serum, seguint l'ordre numèric que varem establir als tubs.

      7) Amb açò obtinguerem 7 tubs que contenien cadasqun una dilució de llevat i serum deu vgades inferior que la del tub que provenien. La segona dilució tenia una décima part de la primera, la tercera una décima part de la segona, que, al seu torn era centésima part de la primera, i així succesivament.

     8) Agafarem 7 plaques petri amb un medi de cultiu i les numerarem també de l'1 al 7.

     9) Una vegada teniem plens els 7 tubs, els agitarem per a homogenitzar la dissolució, i altra vegada, agafarem la pipeta calibrada per a agafar 1ml de cadasqun i ficar-lo en la seua placa corresponent (el tub 1 en la placa 1, el tub 2 en la placa 2, etc.).

    10) Entre mostra i mostra que agafaven,tiraven, com s'ha dit adés, la punta de la pipeta que haviem utilitzat.

    11) Una vegada haviem ficat el ml de dilució a la placa,l'homogenitzavem per tota aquesta amb el triangle de vidre. Aquest triàngle es trobava en un recipient amb etanol, i per a utilitzar-lo, el trèiem i el flameaven per a esterilitzar-lo; però després de pasar-lo per la flama, haviem de esperar a que es refredara per a no danyar als microorganismes de la placa.

    12) Després d'haver seguit aquest procés per a totes les les plaques, les varem deixar aillades al laboratori i varem esperar tres dies per a que proliferaren els microorganismes

 

 

    13)  Tres dies després, varem agafar-les i varem contar les colonies que hi havia en cada placa marcant-les amb

un rotulador; pero vam eliminar les dos primeres plaques ja que per la gran quantitat de colonies que hi havia era dificil el seu compte.

 

  

 

        Després d'aquesta practica procedirem a evaluar els resultats, i arribarem a les seuents conclusions:

 

        El resultat del recompte fou el seuent:  

 

        PLACA 5: 1050

        PLACA 6: 148

        PLACA 7: 15

 

 

       Sabent que cada microorganisme dona lloc a una colònia, recomptant les colònies obtinguerem el nombre de microorganismes de llevat inicials presents a la masa panària.

       El procés de dilucions consecutives ens va ajudar a contar més ràpidament els llevats, ja que era imposible comptar els microorganismes presents a les primeres disolucions degut al seu elevat nombre; amb la qual cosa, comptarem els de disolucions posteriors i els multiplicarem per 10 elevat al número de la dilució 1 (ja que la primera dilució fou la del sobre esterilitzat, en la que barrejarem el llevat de la mesa panària en 90ml de sèrum, i que seria la dilució 10^1)  per a que ens donara el nombre de microorganismes presents a la primera dilució. Aleshores:

      

        PLACA 5: 1050×10^6 1050000000      

        PLACA 6: 148×10^7  1480000000

        PLACA 7  25×10^8    1500000000

 

      Amb açò, poguerem concluir que els microorganismes presents a la dilució inicial serien més o menys la mitjana dels tres valors anteriors:

 

      (1050000000 1480000000 1500000000)/2= 2515000000= 2,515×10^9

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.